BITE Academy – ett målinriktat koncept där medarbetare genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter inom olika funktioner och planerade områden.

Hos oss finns det karriärmöjligheter.

Personlig utveckling steg för steg

BITE Academy har två funktioner, dels att se till att de utbildningar som krävs för de jobb som utförs finns och hålls uppdaterade genom utbildningsplaner, samt att det ständigt pågår en karriärplanering för våra medarbetare som vill utvecklas och gå vidare till nya roller inom företaget. Karriärplaneringen kan utmynna i ett trainee-program.

BITE Academy kan även erbjuda ett mentorprogram för helt nya medarbetare.