Ombyte förnöjer

Våra arbetsplatser kan variera beroende på vilket projekt som ska utföras samt vilken plats projektet ska utföras på i Storstockholms-regionen. Ibland startar vi upp ett stort anläggningsprojekt på jungfrulig mark eller så åker vi och lagar en bänk som har gått sönder på en skolgård. Spridningen är stor eftersom företaget har tre huvudinriktningar: 1. Drift och underhåll, skötsel av utemiljöer och grönytor, 2. Styckesentreprenader och finplanering, i ramavtalsform, 3. Anläggning och grundläggning, utförande- och totalentreprenader

Det finns tydliga synergieffekter mellan våra olika affärsområden och de kompletterar ofta varandra bra då exempelvis finplanering och planteringar kan ingå i slutet av en större entreprenad. Även skötselavtal kan bli en positiv följd efter att projektet är genomfört alternativt att vi sedan tidigare arbetar löpande med att ta hand om parker och grönytor och får möjligheten att utföra ett anläggningsarbete när parken, torget eller lekplatsen behöver uppgraderas och förnyas.