Ombyte förnöjer

Våra arbetsplatser kan variera beroende på vilket projekt som ska utföras samt vilken plats projektet ska utföras på i Storstockholms-regionen. Ibland startar vi upp ett stort anläggningsprojekt på jungfrulig mark eller så åker vi och lagar en bänk som har gått sönder på en skolgård. Spridningen är stor eftersom företaget har två inriktningar 1. Mark och anläggning och 2. Drift och underhåll. Dessa områden kompletterar varandra bra då oftast finplanering och planteringar kan ingå i slutet av en stor entreprenad. Även skötselavtal kan bli en positiv följd efter att projektet är genomfört.