Omtanke, struktur, framåtanda och ärlighet

Vår verksamhet

Genom att våga fokusera på det vi är bra på håller vi oss till vår kärnverksamhet som är mark och anläggning samt drift och underhåll. Med våra kompetenta medarbetare, beställare, underentreprenörer, leverantörer och övriga samarbetspartners går vi en ljus framtid till mötes.

Läs mer om vår verksamhet

Historien om oss

Det har hänt mycket sedan år 2009. Tillväxten har varit hög både omsättning- och personalmässigt. Vi fortsätter att simma lugnt men med en strategi som ger konstant utveckling.

Läs mer om vår resa

Vår värdegrund

Vi har alla hjälpts åt och bidragit till framtagandet av vår värdegrund. Vi känner att det här är vi och det vi står för.

Läs mer om vår värdegrund

BF9K

Vi är stolta över att kunna visa upp att vi är BF9K-certifierade sedan februari 2016.

Läs mer om BF9K