BITE Mark & Anläggning Sverige AB är en drift-, underhålls- och anläggningsentreprenör i Storstockholm. Våra kunder är kommuner, fastighets-, energi- och byggbolag. Vår styrka är våra medarbetare och våra långsiktiga kundrelationer.

Syfte på djupet

BITE Mark & Anläggning AB har två övergripande syften där vi som samhällsbyggare bidrar till en bättre infrastruktur för ett samhälle i utveckling. Vi ökar även trivseln för alla kommuninvånare och besökare i Storstockholm.