BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Företagen som följer BF9K-kraven får stöd i att leverera bra entreprenader och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standarderna. BF9K ställer också krav på utbildning och vidareutbildning i företaget så att kunden kan känna sig trygg med företagets kompetens.

Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Vi på BITE har valt att använda oss utav ett system med tre stycken handböcker, BF9K-, Produktions- och HR-handbok. Varje handbok vägleder medarbetaren för att ge bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med sitt arbete och att uppfylla beställarens krav.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.