Som ringar på vattnet

Allt började i Stockholm 2001 med att PNB (Percy Nilsson Bygg) etablerade sig med en drift- och underhållsavdelning. Skötselverksamheten bedrevs sedan under åren 2002 till 2007 som en avdelning inom SVEAB (Svenska Entreprenad i Mälardalen AB).

År 2008 flyttades drift och underhållsavdelningen, inklusive alla pågående projekt, alla medarbetare (11 personer) och alla maskiner, inom SVEAB till Svenska Entreprenad Drift och Underhåll AB inom Ittur-koncernen. År 2009 köptes bolaget av Aquab-koncernen.

Medarbetarna fortsätter att öka i antal, år 2012 var vi 36 medarbetare, år 2014 42 medarbetare, år 2015 92 medarbetare och år 2016 är vi 105 medarbetare. År 2009 då Aquab övertog bolaget var det omsättning på 49 mkr. I bokslutet år 2016 redovisade bolaget en omsättning på 221 mkr.

Under resan har bolaget lyckats bli utsedda av Dagens Industri till Gasell-företag både år 2012 och år 2013.

År 2012 flyttade verksamheten till Götlundagatan 2, där vi har vårt huvudkontor. Styrelsen beslutade år 2014 att utse en extern VD, som blev ytterligare ett steg i utvecklingen.

Styrelsen och VD beslutade att göra en storsatsning på expansion av bolaget. Därmed togs en ny affärsplan fram som sträcker sig till år 2020. I mars 2016 namnändrades bolaget till BITE Mark och Anläggning AB.

Vi certifierade oss enligt BF9K 2016. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet-, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

I december 2019 bolagiserades företaget Bite Mark & Anläggning AB i två delar, varav vi är Bite Mark & Anläggning Sverige AB.