4BITEs

BITEs värdegrund syftar till att vägleda oss till ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra och våra samarbetspartners såsom kunder och leverantörer.

OMTANKE
BITEs glädje kommer från att vi skapar laganda och att vi på ett hänsynsfullt sätt tar hand om varandra.

STRUKTUR
BITEs framgångskoncept bygger på en tydlighet gentemot vår omvärld där vi planerar och håller ordning och reda i vår verksamhet.

FRAMÅTANDA
BITEs utveckling präglas av en gränslös vilja att sträva framåt i en miljö där modigt och hållbart handlande uppmuntras.

ÄRLIGHET
BITEs grund bygger på en uppriktig vilja att vara öppna och pålitliga gentemot varandra.