Plats: Stockholm
Kund: Olika kommuner
Utförandeår: 2017
Kategori: Övriga arbeten

Björnlokan är en stor, grov och flerårig ört, som tämligen allmänt förekommer på ängar och vägkanter genom större delen av Sveriges floraområde, ungefär upp till polcirkeln. Den blommar under högsommaren. Den är lätt igenkänd bland de mer storväxta flockblommiga växterna genom sina vita till gröngula kronblad och breda bladflikar, i synnerhet hos de nedre bladen. Björnlokan kan orsaka stor sveda om den kommer i kontakt med huden hos människor. Björnloka och jätteloka innehåller furanokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning. Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

BITE utför Björnloke-bekämpning åt kommuner runt omkring Stockholm. Bekämpningen sker både med en robbot eller manuelt (gräva upp rötterna eller med lie). Besprutning sker i undantagsfall, då de andra metoderna vi använder är mer miljövänliga.

En Björnloka kan släppa upp till 40 000 frön så det gäller att bekämpa dem före fröbildning. Fröna kan leva i marken upp till 10 år vilket innebär att samma område bekämpas år efter år.