Plats: Grubbendammen
Kund: Norrmalms SDF
Utförandeår: 2016
Kategori: Skolgårdar & parker

Anläggning av ny lekplats med gungor, lekhus, gunglek, balanslek, sandlådor, gummiytor samt grusytor med natursten.