Plats: Observatorielunden Stockholm
Kund: Norrmalms Stadsdelsförvaltning
Utförandeår: 2016
Kategori: Skolgårdar & parker

BITE fick i uppdrag att ta fram en skolgård i ett mycket kuperat område inträngt mellan fastigheter och kulle. Skolgården står nu på en rullstensås och uppskattas mycket av skolbarnen.

Skolgården består av konstgräs med ett antal lekutrustningar samt träbänkar att sitta på längs med hela slänten.

I uppdraget ingick VA och dränering samt plantering av häckar och träd. Unikt med detta uppdrag är skelett – uppbyggnad i marken samt den långtidsverkande gödningen.

Skolgården övergick i etapp 2 som innebär iordningställande av slänt inklusive uppställning av en planet – Jupiter.