Plats: Södermalm Stockholm
Kund: Stockholm Stad
Utförandeår: 2017
Kategori: Skolgårdar & parker

Anna Lindhagens täppa är en liten park nedanför Stigbergsgatan på Södermalm i centrala Stockholm. Parken är uppkallad efter Anna Lindhagen, som arbetade mycket för att bevara gamla idylliska stadspartier på Södermalm.
Täppan anlades i början av 1930-talet av Anna Lindhagen på en brant backe som tillhör området kring Stigberget. Nedanför branten går Fjällgatan, där Anna Lindhagen bodde sina sista år i livet. Hon förde med sig en vild skärgårdsflora som planterades i täppan. I täppan finns också ett gammalt lusthus, vars vindflöjel bär årtalet 1776. Lusthuset kallas även för Anna Lindhagens lusthus.

2017 genomfördes en ombyggnation av parken.

BITE:s uppdrag var att förverkliga beställarens planer och mål med planteringar, stenläggningar och grundarbeten av parken.