Plats: Östermalm, Stockholm
Kund: Stockholm Stad
Utförandeår: 2016-2017
Kategori: Skolgårdar & parker

Ellen Keys park är en park vid Jarlaplan på Östermalm i Stockholms innerstad. Parken anlades på 1930-talet, samtidigt som Borgarskolan byggdes. 1953 restes Sigrid Fridmans Ellen Key-staty i parkens östra del mot Karlavägen. Den benämndes tidigare Jarlaparken men i början på 2000-talet döptes parken om till Ellen Keys park.

2016 påbörjades ett ansiktslyft för parken. Konstnären Tor Svae engagerades för att ta fram konstnärliga föremål med historisk bakgrund till parken.

BITE:s uppdrag är att förverkliga TS planer och beställarens mål med grönytor, planteringar, stenläggningar och lekplatser.