Plats: Skärholmen
Kund: Skärholmens Stadsdelsförvaltning
Utförandeår: 2014-2015
Kategori: Skolgårdar & parker

Västerholmsstråket är ett grönt dalstråk sydväst om Skärholmens Centrum, intill Vårbergs IP. Upprustningen görs med inriktning på barn i skolåldern och ungdomar, den omfattar bland annat en aktivitetsyta med ett flertal funktioner, platsbyggda trädäck som kommer att fungera som sittmöbler samt scener, gungor och nya träd.