Plats: Observatorielunden Stockholm
Kund: Norrmalms Stadsdelsförvaltning
Utförandeår: 2016-2017
Kategori: Skolgårdar & parker

Den här bäcken rinner i Observatorielunden i Stockholm. Den är designad av konstnären Christer Sundström. På baksidan av bäcken sträcker sig en lång stentrappa. Runt omkring är det planteringar med blandade växter.
BITEs uppdrag bestod i att ta fram bäcken enligt beställarens mål och konstnärens önskningar.